Chợ Đồn: Khan hiếm xăng dầu vẫn xảy ra

BBK- Thời gian gần đây, tình trạng khan hiếm xăng dầu vẫn xảy ra ở một số cây xăng ở huyện Chợ Đồn. Cập nhật mới nhất của Đội quản lý thị trường số 6, đến ngày 6/12 toàn huyện có 6 trong tổng số 20 cửa hàng hết xăng hoặc hết dầu.

Đội kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại một cửa hàng thị trấn Bằng Lũng
Đội kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại một cửa hàng thị trấn Bằng Lũng

Trong đó có 03 cửa hàng hết xăng, còn dầu bán; 02 cửa hàng còn dầu, hết xăng. Lý do là chưa nhập được hàng; có 01 cây xăng đóng cửa do giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hết hạn, chờ cấp lại là cửa hàng xăng dầu Tuấn Viết, xã Đồng Lạc.

Đội quản lý thị trường số 6 thường xuyên kiểm tra, cập nhật tình hình thị trường xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu để đánh giá đúng thực chất hoạt động tại các cây xăng, hạn chế tình trạng găm hàng, thổi giá, đứt gẫy nguồn cung.../.

Thu Trang

Xem thêm