Chợ Đồn: Hội thảo mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng

Chiều 31/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn phối hợp với UBND xã Yên Phong, HTX Dịch vụ nông nghiệp Đức Bền, Doanh nghiệp tư nhân giống cây trồng Quốc Anh tổ chức Hội thảo mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2022 tại xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn.

Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành chuyên môn và hộ nông dân tham quan mô hình kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ tại xã Yên Phong
Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành chuyên môn và hộ nông dân tổ chức Hội thảo đầu bờ mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ tại xã Yên Phong

Hội thảo đánh giá mô hình của cả 2 vụ: Vụ xuân với giống lúa J02 và vụ mùa giống Bao thai trên diện tích 17ha. Theo đó có 90 hộ dân tham gia vào mô hình, Nhà nước hỗ trợ 70% giống, vật tư nông nghiệp gồm: Chế phẩm vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong sản xuất lúa hữu cơ, hướng dẫn khoa học kỹ thuật; phần còn lại người dân đối ứng.

Qua đánh giá, áp dụng mô hình kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ giúp cây lúa khỏe, khả năng chống chịu với sâu bệnh tốt. Kết quả năng suất vụ xuân đạt trung bình từ 850 -1.300kg thóc tươi/1.000m2; vụ mùa đạt từ 520 - 600kg thóc khô/1.000m2. Về hiệu quả kinh tế, ở vụ xuân thu nhập của ruộng bón phân hữu cơ và vô cơ tương đương nhau; ở vụ mùa thu nhập của ruộng bón phân hữu cơ cao hơn vô cơ 390.000 đồng/1.000m2.

Mô hình được thực hiện theo kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI), giúp cải tạo và bảo vệ đất lúa, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế. Thành công của mô hình là cơ sở để huyện Chợ Đồn tiếp tục nhân rộng kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ ở những vụ tiếp theo./.

 Thu Trang

Xem thêm