Chợ Đồn: Hội nghị chuyên đề trong lĩnh vực lâm nghiệp

Sáng 01/4, huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị chuyên đề trong lĩnh vực lâm nghiệp đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Ma Thị Na- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị chuyên đề
Đồng chí Ma Thị Na- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị 

Năm 2021, huyện Chợ Đồn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi khai thác, phát phá rừng tự nhiên trái pháp luật, công tác phòng cháy chữa cháy rừng, trồng rừng…

Tuy nhiên vẫn còn nhiều vụ vi phạm trên lĩnh vực lâm nghiệp, năm 2021 ngành chức năng đã lập biên bản 117 vụ, trong đó, phát phá rừng trái phép 68 vụ, tổng diện tích thiệt hại trên 28,9ha, có 15 vụ vượt mức xử phạt vi phạm hành chính. Trong năm 2021 và quý I/2022 trên địa bàn huyện không để xảy ra cháy rừng.

Trên lĩnh vực trồng rừng, toàn huyện đã thực hiện được 771,59ha, đạt 140,3% kế hoạch giao. Công tác khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng đang thực hiện trên 13.400ha giao cho 808 cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán tại 15 xã, thị trấn. Việc khai thác lâm sản của các chủ rừng trên địa bàn được theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Công tác phối hợp giữa các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Tại hội nghị chuyên đề, một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra như: Tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn xảy ra, chưa được xử lý triệt để, đặc biệt là địa bàn xã Bình Trung đã xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng. Nhu cầu người dân lấy đất để trồng rừng rất lớn gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Phần lớn các vụ xử phạt hành chính đối với hành vi phá rừng trái pháp luật không thu được tiền phạt nên hiệu lực và tính răn đe chưa cao…

Trong thời gian tới, huyện tập trung vào một số nhiệm vụ như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong quản lý, bảo vệ rừng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép. Quản lý chặt chẽ các cơ sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn. Chỉ đạo lực lực kiểm lâm tăng cường thăm nắm địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặt tình trạng phát phá rừng trái phép. Các địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công thành viên phụ trách thôn, tổ, thường xuyên phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm tra rừng có nguy cơ cao… để hạn chế các vụ việc liên quan đến phát, phá rừng./. 

                                                                                                                                                                                                     Thu Thúy - Thu Trang

Xem thêm