Chợ Đồn: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Chín

Sáng 14/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị (mở rộng) lần thứ Chín để đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Dược Trung- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Quanh cảnh hội nghị mở rộng
Quang cảnh hội nghị.

Trong quý I, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, qua đó đã đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể, diện tích gieo cấy lúa thực hiện được 1.770ha, đạt 100% kế hoạch; cây ngô 870ha, đạt 75% kế hoạch. Công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được chú trọng, đẩy mạnh. Công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng thực hiện đúng tiến độ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, bình quân số tiêu chí đạt 13,5 tiêu chí/xã. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 111 tỷ đồng, thu ngân sách đến hết tháng 3 được 26,5 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 34% kế hoạch. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội triển khai có hiệu quả, huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện phương án dạy học phù hợp với tình hình của địa phương. Công tác tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 triển khai đảm bảo đúng kế hoạch, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quốc phòng – quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời. Cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, chất lượng nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Tình trạng chặt phá rừng trái phép chưa được ngăn chặn triệt để, tình hình tội phạm ma túy, đánh bạc có xu hướng gia tăng. Một số nhà trường điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Việc xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm; tỷ lệ kết nạp đảng viên còn thấp...

Trong quý II, một số nhiệm vụ trọng tâm được huyện đề ra là: Tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và triển khai trồng rừng hoàn thành kế hoạch giao. Chủ động các phương án ứng phó với thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm", đề án phát triển sản xuất một số cây trồng, vật nuôi. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đẩy nhanh tốc độ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022./.

Thu Trang

Xem thêm