Chợ Đồn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã và đang được huyện Chợ Đồn quan tâm thực hiện.

Chợ Đồn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước ảnh 1

Ứng dụng công nghệ thông tin giúp cán bộ, công chức, viên chức thuận tiện trong hoạt động công vụ.

Thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử các cấp; ban hành các kế hoạch, văn bản quy định, chỉ đạo, đôn đốc khai thác ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị. Quan tâm đầu tư hạ tầng CNTT, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nguồn nhân lực… 

Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong toàn huyện đã được trang bị máy tính; tỷ lệ máy tính được kết nối internet đạt 100% (trừ máy tính cần bảo mật); tỷ lệ biết sử dụng và sử dụng thành thạo máy tính trong công tác chuyên môn đạt gần 100%; 100% các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn của huyện có kết nối internet băng thông rộng và mạng LAN; hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc triển khai liên thông đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã; 90% văn bản trao đổi dưới dạng điện tử được ký số theo quy định; 100% CBCCVC được cấp thư điện tử công vụ, tỷ lệ sử dụng thường xuyên trên 85%. 

Anh Hà Văn Tuyên- Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện cho biết: Trong hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, ứng dụng CNTT giúp công tác chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, thuận lợi, kịp thời. CBCCVC thuận tiện trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như hoạt động công vụ. Các cơ quan, đơn vị giảm được nhiều chi phí trong hoạt động chi thường xuyên, nhất là chi cho công tác quản trị. Trong cải cách hành chính, ứng dụng CNTT đã giúp công khai, minh bạch quá trình xử lý hồ sơ của các cơ quan hành chính nhà nước và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện còn một số hạn chế như: Hệ thống mạng LAN chưa đạt chuẩn theo cấp độ; ở cấp xã còn có một số máy tính cũ, cấu hình thấp, không đáp ứng nhu cầu làm việc trên môi trường mạng. Nguồn nhân lực chuyên trách về CNTT còn mỏng, hiện mới chỉ có 02 chuyên viên có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành CNTT phụ trách lĩnh vực CNTT của huyện; các phòng, ban trực thuộc, các xã, thị trấn phân công cán bộ chuyên môn khác làm đầu mối, kiêm nhiệm, không có trình độ chuyên sâu về CNTT. Một bộ phận CBCCVC thiếu kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên mạng, chưa thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ. Trình độ hiểu biết, ứng dụng CNTT của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn hạn chế, khiến việc ứng dụng CNTT trong các thủ tục hành chính còn khó khăn...

Thời gian tới, huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT gắn với CCHC đồng bộ trong toàn huyện. Thực hiện quyết liệt hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong CBCCVC. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT. Phấn đấu trong năm nay sẽ hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo mạng LAN của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin đạt chuẩn cấp độ. Tăng cường sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp của doanh nghiệp, người dân, nhằm phát huy tối đa vai trò của CNTT trong công việc cũng như đời sống xã hội./.

Phương Thùy

Xem thêm