Chợ Đồn: Công nhận 123 mô hình Dân vận khéo năm 2022

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” huyện Chợ Đồn vừa tổ chức bình xét và công nhận 123 mô hình Dân vận khéo năm 2022.

Hội viên Hà Văn Cẩn, ở thôn Bản Duồng 1, thị trấn Bằng Lũng là mô hình dân vận khéo vận động gia đình và hội viên phát triển kinh tế VACR
Mô hình "Dân vận khéo" vận động gia đình và hội viên phát triển kinh tế VACR của ông Hà Văn Cẩn, thôn Bản Duồng 1, thị trấn Bằng Lũng.

Trong đó có 54 mô hình cá nhân và 69 mô hình tập thể, trên cơ sở các mô hình đó, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” huyện Chợ Đồn tiếp tục bình xét và công nhận 55 mô hình (29 tập thể, 26 cá nhân) là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu điển hình năm 2022, đồng thời đề nghị UBND huyện khen thưởng 18 mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020- 2022./.                                                                                                            

Thu Trang

Xem thêm