Chợ Đồn: Chủ động sớm khâu làm đất sản xuất vụ xuân

Nhằm bảo đảm tiến độ sản xuất vụ xuân, bà con nông dân huyện Chợ Đồn đã chủ động điều tiết nước vào ruộng, tập trung làm đất, cày ải.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, diện tích đất đã cày ải toàn huyện đạt khoảng 60%, dự kiến đến đầu tháng 2 dương lịch cơ bản hoàn thành khâu làm đất.

Nông dân xã Đồng Thắng sử dụng cơ giới hóa khâu làm đất. ảnh 1

 Nông dân xã Đồng Thắng sử dụng cơ giới hóa khâu làm đất.

Vụ xuân năm 2022, huyện Chợ Đồn có kế hoạch cấy 1.770ha lúa, cơ cấu giống chủ yếu gồm: Tạp giao 1, Nhị ưu 838, J02, Khang dân 18 và một số giống địa phương.

Để triển khai kịp tiến độ, huyện đã có văn bản đôn đốc các xã, thị trấn, ngành chức năng tuyên truyền, vận động người dân bám sát thời vụ, chủ động sớm các khâu làm đất, giống vật tư, gieo mạ, gia cố, sửa chữa các kênh mương thủy lợi để điều tiết nước tươi tiêu hợp lý phục vụ sản xuất./.

Thu Trang

Xem thêm