Chợ Đồn: Chủ động phòng trừ sâu hại trên các loại cây trồng

Theo cơ quan chuyên môn, một số cây trồng trên địa bàn huyện tiếp tục xuất hiện sinh vật gây hại.

Cụ thể, bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại trên giống lúa lai ba dòng quốc tế 1, tỷ lệ hại phổ biến 3-5%, cao 10%, diện tích nhiễm 0,14ha tại xã Bằng Phúc; bọ rầy, sâu cuốn lá nhỏ cũng xuất hiện gây hại rải rác. Cây hồng không hạt tiếp tục xuất hiện bệnh thán thư gây hại rải rác. Sâu đo trên cây quế.

Đối với bệnh đốm sọc vi khuẩn, cơ quan chuyên môn khuyến cáo dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá, duy trì mực nước ruộng 3-4cm, tiến hành phun một số loại thuốc như: Linacin 40SL, Xanthomix 20 WP, Starner 20WP… Đối với bọ rầy, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi thấy mật độ rầy khoảng 20 con/khóm hoặc 3 con/dảnh trở lên cần tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc như: Sachray 200WP, Patox 95SP, Gà nòi 95SP; giữ nước trong ruộng từ 3-5 cm khi phun trừ.

Bệnh thán thư trên cây hồng, cần thường xuyên vệ sinh vườn khi bệnh chớm xuất hiện, tiến hành cắt bỏ và tiêu hủy cành lá, quả bị bệnh, chủ động phun các loại thuốc theo hướng dẫn. Trên cây quế cần xới đất xung quanh tán từ 3-5cm để diệt nhộng, chú ý phòng trừ vòi voi, bệnh thối gốc...

Nông dân xã Bằng Phúc chăm sóc lúa mùa sớm
Nông dân xã Bằng Phúc chăm sóc lúa mùa sớm.

Toàn huyện hiện có trên 2.400ha lúa mùa, hơn 449ha cam quýt, 151ha cây hồng không hạt, hàng nghìn héc-ta quế… Để phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, bà con cần chủ động sớm các biện pháp phòng trừ, nhất là thời điểm nắng mưa thất thường để bảo vệ cây trồng trước các tác nhân gây hại./.

Thu Trang

Xem thêm