Chợ Đồn: Cần thêm nhiều nguồn lực để về đích huyện nông thôn mới

Tháng 7/2022, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung đưa huyện Chợ Đồn vào danh mục đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Đây là một trong những thách thức không nhỏ, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện cần phải tăng tốc, nỗ lực nhiều hơn nữa.

Mấy năm gần đây, kết cấu kinh tế hạ tầng của Chợ Đồn được quan tâm, đầu tư

Khu dân cư đô thị Sơn Phúc, thị trấn Bằng Lũng.

Huyện Chợ Đồn có 20 đơn vị hành chính, gồm 19 xã và 01 thị trấn, dân số hơn 54.000 người. Đến hết năm 2021, cả huyện có 5 xã về đích nông thôn mới, gồm: Yên Thịnh, Yên Thượng, Đồng Thắng, Nghĩa Tá, Phương Viên. Dự kiến đến năm 2022 có thêm xã Quảng Bạch và Ngọc Phái về đích nông thôn mới. Hiện nay toàn huyện không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí.

Chợ Đồn có những thế mạnh để tỉnh lựa chọn xây dựng nông thôn mới (NTM), đó là kinh tế phát triển với sự đa dạng của các loại hình kinh doanh dịch vụ, khai khoáng, xây dựng, chế biến nông, lâm sản… Hệ thống giao thông liên huyện, liên xã cơ bản hoàn thiện, thuận lợi cho việc vận chuyển, thông thương hàng hóa. Đời sống văn hóa phong phú, giàu bản sắc dân tộc. Đây còn là vùng đất ATK cách mạng với các công trình di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt, nhiều danh lam thắng cảnh núi non hùng vĩ cùng nhiều sản vật nổi tiếng như gạo Bao thai, chè Shan tuyết, rượu Bằng Phúc… Những thuận lợi trên góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương, tạo đà trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

Với sự quan tâm của các cấp, ngành trong tỉnh, những năm gần đây, khu vực nông thôn huyện Chợ Đồn đã có những bước phát triển toàn diện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, một số nơi đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo ra những sản phẩm có lợi thế, canh tranh.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế vùng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục và lộ trình huyện đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM, thôn đạt chuẩn NTM tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, bổ sung danh mục đưa huyện Chợ Đồn đạt chuẩn NTM vào năm 2025. Việc xây dựng huyện Chợ Đồn đạt chuẩn NTM là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết và hết sức có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, huyện Chợ Đồn đã và đang tiến hành một số bước như: Rà soát các tiêu chí, xây dựng Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Qua rà soát hiện có một số tiêu chí chưa đạt như: Quy hoạch; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường…

Ông Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết: Hiện nay huyện còn 14/19 xã, thị trấn chưa về đích NTM, trong khi đến năm 2025, tỉnh giao nhiệm vụ huyện về đích NTM. Thời gian thực hiện tuy có ngắn nhưng chúng tôi đã tập trung xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể. Tuy nhiên, để về đích huyện NTM còn nhiều khó khăn. Thứ nhất, nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như trường học, giao thông còn thiếu. Thứ hai, đời sống kinh tế Nhân dân trong huyện chưa đồng đều, mức thu nhập theo quy định nông thôn mới chưa đạt. Để đạt được các tiêu chí xây dựng huyện NTM, qua tính toán cần thêm số vốn khoảng 300 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm ở mức tối thiểu, các tiêu chí khác như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, môi trường, an ninh trật tự… sẽ tiếp tục được địa phương tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh thực hiện.

Xây dựng huyện NTM là một chặng đường nhiều khó khăn, thử thách, hơn nữa, kinh tế huyện Chợ Đồn đang trong giai đoạn khôi phục sau đại dịch Covid-19, vì vậy, cùng với các nguồn lực đầu tư, chính quyền và người dân toàn huyện cần phải đoàn kết, nỗ lực nhiều hơn nữa, để đưa Chợ Đồn sớm đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra./.

Thu Trang

Xem thêm