Chợ Đồn: 75% diện tích trồng lúa Bao thai trong vụ mùa

Vụ mùa năm 2022, huyện Chợ Đồn có kế hoạch gieo cấy hơn 2.400ha lúa các loại, trong đó Bao thai vẫn là giống lúa chủ đạo.

Nông dân xã Phương Viên nhổ mạ mùa chuẩn bị cấy
Nông dân xã Phương Viên nhổ mạ mùa để chuẩn bị cấy.

Giống lúa Bao thai tiếp tục chiếm khoảng 75% trong cơ cấu giống của huyện, ngoài ra là các loại giống khác như: Nếp địa phương, Tạp giao 1 và một số giống lúa lai chất lượng cao.

Hiện, bà con các xã đang tập trung làm đất, gia cố kênh mương nội động, điều tiết nước vào ruộng. Cửa hàng vật tư nông huyện cũng chuẩn bị hơn 300 tấn phân bón các loại phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con.

Đến nay, toàn huyện đã cấy được khoảng 244ha lúa, chủ yếu là lúa mùa sớm tại xã Bằng Phúc và rải rác tại một số xã. Theo kế hoạch, địa phương sẽ kết thúc thời vụ gieo cấy vào tháng 7./.

Thu Trang

Xem thêm