Chợ Đồn: 04 trường học đón Bằng công nhận chuẩn Quốc gia mức độ I

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 01/2, UBND huyện Chợ Đồn tổ chức Lễ đón bằng công nhận 04 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2023 trên địa bàn 3 xã Quảng Bạch, Phương Viên, Yên Thịnh.
Lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I tại Trường Mần non Phương Viên và Trường Tiểu học Phương Viên.

Lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I tại Trường Mần non Phương Viên và Trường Tiểu học Phương Viên.

Các trường đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I gồm: Mầm non Quảng Bạch, TH&THCS Yên Thịnh, Mầm non Phương Viên, Tiểu học Phương Viên.

Năm 2023, huyện Chợ Đồn có kế hoạch xây dựng 06 trường đạt chuẩn mức độ I, hiện cả 06 trường đều đã có quyết định công nhận đạt chuẩn mức độ I, nâng tổng số trường đạt chuẩn trên địa bàn là 23/44 trường.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I cho 2 trường Mầm non Phương Viên và Tiểu học Phương Viên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I cho 2 trường Mầm non Phương Viên và Tiểu học Phương Viên.

Toàn huyện hiện có 448 nhóm lớp, 10.790 học sinh, 1.028 cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động. Mạng lưới trường, lớp, học sinh được rà soát sắp xếp cơ bản hợp lý, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên an tâm công tác, yêu nghề. Trình độ chuyên môn ngày càng được chuẩn hóa, nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018.

Lễ đón Bằng công nhận Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Thịnh đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Lễ đón Bằng công nhận Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Thịnh đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Công tác chỉ đạo về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá được quan tâm thực hiện; việc sinh hoạt cụm chuyên môn được các nhà trường tổ chức có hiệu quả. Công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học được đẩy mạnh, công tác giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc gắn với phát huy truyền thống cách mạng của mảnh đất An toàn khu được các nhà trường quan tâm thực hiện. Huyện cũng đang tiếp tục phấn đấu đưa những trường còn lại sớm đạt chuẩn quốc gia trong thời gian sớm nhất./.

Xem thêm