Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

BBK - Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành chương trình đề ra. Báo Bắc Kạn giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.