Chính phủ họp trực tuyến lấy ý kiến về công tác định giá đất

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 30/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố để góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến định giá đất.
Quang cảnh buổi họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố.

Sau hơn 09 năm thi hành, một số quy định về phương pháp định giá đất trong Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất đến nay đã bộc lộ những hạn chế, tồn tại nhất định. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, ngoài hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục, điểm quan trọng nhất trong dự thảo Nghị định sửa đổi là việc đổi mới, tháo gỡ khó khăn trong phương pháp định giá đất. Cụ thể là rà soát, hoàn thiện các phương pháp định giá đất, quy định cụ thể điều kiện áp dụng từng phương pháp định giá đất…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trực tiếp tham gia góp ý cho các nội dung trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung lần này khi được ban hành phải thật chặt chẽ, cụ thể để các địa phương có căn cứ áp dụng. Bởi dự thảo Nghị định này sẽ sửa đổi, bổ sung các quy định về phương pháp định giá đất, trình tự, thủ tục áp dụng các phương pháp định giá đất phù hợp với điều kiện nguồn thông tin, dữ liệu đầu vào và điều kiện thực tiễn triển khai, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các tồn đọng, bất cập trong công tác định giá đất..

Trước những ý kiến góp ý thẳng thắn của các địa phương về quy định liên quan đến định giá đất trong thực tiễn và các trao đổi của chuyên gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa dự thảo nghị định cho phù hợp trên cơ sở thực tiễn và phương pháp luận đúng đắn, giải quyết được khó khăn lớn nhất là vấn đề định giá đất, góp phần khởi động lại thị trường bất động sản trầm lắng trong thời gian qua./.

Xem thêm