Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 01, 02/2022 vào ngày 07 và 08/01

Để việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho người thụ hưởng bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng quy định và theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 31/12/2021, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 880/BHXH-KHTC về việc phối hợp thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 02 tháng đầu năm 2022.

Người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH tại Điểm chi trả Bưu điện tỉnh
Người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH tại Điểm chi trả Bưu điện tỉnh.

Theo đó, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH  tháng 01, tháng 02 năm 2022 vào cùng kỳ chi trả tháng 01 năm 2022. Thời gian chi trả dự kiến trong 02 ngày 07 và 08/01/2022 tại các điểm chi trả trên địa bàn tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu các điểm chi trả trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình chi trả theo quy định. Yêu cầu nhân viên chi trả và người hưởng thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước (gel) sát khuẩn tại các điểm chi trả. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra trường hợp lây nhiễm dịch trong quá trình chi trả do không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Bảo hiểm xã hội các huyện căn cứ kế hoạch chi trả của Bưu điện, phối hợp thông báo cho người hưởng mới hoặc chuyển đến biết và tổ chức thực hiện tốt công tác chi trả theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tiếp tục phối hợp với Bưu điện huyện vận động, khuyến khích người hưởng đăng ký hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân (ATM) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1437/UBND-VXNV ngày 17/3/2021 về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt./.

Việt Bắc

Xem thêm