Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên triển khai cho vay vốn Tín dụng đầu tư của Nhà nước theo Nghị định số 78/2023/NĐ-CP

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, cho vay vốn tín dụng đầu tư, vốn ODA trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 07/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 22/12/2023.

Theo đó, đối tượng cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước là các doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các tổ chức kinh tế khác có dự án đầu tư thuộc ngành nghề, địa bàn ưu đãi quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023 như hạ tầng khu công nghiệp; nhà ở xã hội; năng lượng; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn…

Nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo Nghị định số 78/2023/NĐ-CP được triển khai sẽ góp phần vào sự tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

1. Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên

Địa chỉ: số 16, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: Phòng Tín dụng - 0208.3858092

2. Phòng Giao dịch Bắc Kạn

Địa chỉ: số 2, đường Hùng Vương, tổ 4, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

Điện thoại: 0209.3870008

Xem thêm