Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 11/01, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngành Ngân hàng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Năm 2023, trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) và chương trình hành động của tỉnh, ngành Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2023: về huy động vốn tăng từ 8-10%; dư nợ cấp tín dụng tăng từ 8 -10%, nợ xấu dưới 3% trong tổng dư nợ tín dụng.

Quang cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024.

Quang cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024.

Tính đến 31/12/2023 tổng huy động vốn đạt 12.473 tỷ đồng, tăng 19,9% so với năm 2022. Trong đó, tiền gửi của tổ chức kinh tế đạt 2.776 tỷ đồng, chiếm 19% trong tổng huy động vốn, tăng 2,6%; tiền gửi của dân cư 11.697 tỷ đồng, chiếm 81%, tăng 24,9% so với cuối năm 2022. Các ngân hàng triển khai các sản phẩm, chương trình đa dạng, linh hoạt.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục thực hiện huy động vốn thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, nhận và quản lý nguồn ủy thác là 28,1 tỷ đồng (trong đó nguồn ủy thác của tỉnh là 23,4 tỷ đồng, thành phố và các huyện là 4,7 tỷ đồng). Tổng dư nợ cấp tín dụng đến 31/12/2023 đạt 12.851 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối năm 2022.Trong đó, dư nợ ngắn hạn 3.485 tỷ đồng, chiếm 27% tổng dư nợ, tăng 13,5%; dư nợ trung, dài hạn 9.366 tỷ đồng, chiếm 73%, tăng 6,6% so với cuối năm 2022...

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những khó khăn trong quá trình triển khai các chính sách tiền tệ, hỗ trợ khách hàng, đồng thời nêu những giải pháp điều hành, thực hiện nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024.

Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn năm 2024:

Trên cơ sở dự báo tình hình và hoạt động thực tế, hệ thống Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 như sau:

- Huy động vốn tăng từ 10 - 12% so với cuối năm 2023.

- Dư nợ tăng từ 8 - 10% so với cuối năm 2023.

- Nợ xấu chiếm tỷ lệ dưới 3% trong tổng dư nợ. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 có sự điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đề ra nhiệm vụ giải pháp cụ thể đó là: Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng của Chính phủ, NHNNVN, của tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và giám sát các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng của Chính phủ, NHNNVN. Trong đó, chỉ đạo các TCTD về tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ xấu. Theo dõi, nắm bắt tình hình cấp tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tín dụng tiềm ẩn rủi ro./.

Xem thêm