Chi hội K19 Cao đẳng Mầm non đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương

Vinh dự là 01 trong 60 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2020 - 2021, Chi hội K19 Cao đẳng Mầm non - Trường Cao đẳng Bắc Kạn đã có nhiều thành tích về các tiêu chí “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”.

Cụ thể, trong năm học 2020 – 2021, Chi hội K19 Cao đẳng Mầm non đã có: 100% hội viên đạt kết quả rèn luyện xếp loại tốt, xuất sắc; 100% hội viên đạt thành tích học tập loại khá, giỏi; có 09/22 hội viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp trường, 03 hội viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; tham gia đội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin “Ánh sáng soi đường” 2021 đạt giải Nhì; hiến máu tình nguyện được 06 đơn vị máu; tham gia và hưởng ứng các chương trình tình nguyện, tham gia đội hình Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, chương trình Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện…

Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, Chi hội K19 Cao đẳng Mầm non đã luôn xung kích, tình nguyện trong các hoạt động tình nguyện như: hỗ trợ hướng dẫn người dân tiêm phòng Covid - 19; tham gia đóng gói sản phẩm ủng hộ đồng bào Thành phố Hồ Chí Minh…

Danh hiệu này sẽ là nguồn động viên to lớn, thúc đẩy, khuyến khích các bạn đoàn viên, thanh niên phát huy tính sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của sinh viên; hỗ trợ, góp phần hình thành lớp sinh viên thời đại mới có đạo đức, giỏi chuyên môn, có sức khỏe, sẵn sàng xung kích, tình nguyện, tự tin hội nhập. 

Năm 2021, cả nước có 291 sinh viên được trao tặng danh hiệu “sinh viên 5 tốt”, 60 tập thể sinh viên được trao tặng danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương; 109 sinh viên được trao tặng giải thưởng “Sao Tháng Giêng”…/.

Huyền Thương

Xem thêm