Chi cục Kiểm lâm tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 04/01, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2022, công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện có hiệu quả, diện tích trồng rừng sau nghiệm thu đạt trên 4.800ha, vượt 20% kế hoạch. Hoạt động khai thác lâm sản được quản lý, giám sát chặt chẽ, trong năm các chủ rừng đã khai thác được trên 300.000m3 gỗ các loại.

Công tác giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng và triển khai gói hỗ trợ phát triển cộng đồng tham gia bảo vệ rừng được quan tâm triển khai kịp thời. Các hoạt động tuần tra, truy quét tại các khu bảo tồn được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Các vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp được phát hiện kịp thời, xử lý đúng quy định.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 1

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2022

Bên cạnh đó, Chi cục đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 09 nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, với tổng số 42 công trình, dự án, tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng hơn 130,8ha.

Tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận 28 hồ sơ phương án nộp tiền trồng rừng thay thế, với tổng số tiền các chủ đầu tư phải nộp là hơn 14,7 tỷ đồng. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 23 công trình, dự án.

Năm 2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phát triển và bảo vệ rừng, trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp về phòng, chống phá rừng, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, phấn đấu duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức trên 73%.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 2

Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của ngành được nhận Bằng khen, Giấy khen của tỉnh, của ngành vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn./.

Xem thêm