Chấp thuận đầu tư 02 dự án thủy điện tại huyện Pác Nặm

Sau các bước thẩm định, đến nay một số dự án đầu tư về xây dựng thủy điện, chế biến cát sỏi nhân tạo trên địa bàn huyện Pác Nặm đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2022.

Khu vực suối Tả Sai xã Công Bằng nơi được khảo sát xây dựng công trình thủy điện
Khu vực suối Tả Sai, xã Công Bằng - nơi được khảo sát xây dựng Dự án công trình thủy điện.

Cụ thể như, Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư Dự án thủy điện Pác Nặm. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Bằng Thành, xã Xuân La và xã An Thắng. Công suất lắp máy 6,5 MW, cung cấp điện lên lưới điện quốc gia với điện lượng bình quân 22,16 triệu KWh. Quy mô dự kiến đầu tư xây dựng 02 tổ máy, công trình công nghiệp cấp III. Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng 31,7ha và các hạng mục đi kèm.

Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp nhận nhà đầu tư Dự án thủy điện Công Bằng, địa điểm thực hiện dự án tại xã Công Bằng. Công suất thiết kế 4,0 MW, cung cấp điện lên lưới điện quốc gia với điện lượng bình quân 12,45 triệu KWh. Quy mô dự kiến đầu tư xây dựng 02 tổ máy, công trình công nghiệp cấp III. Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng 7,81ha và các hạng mục đi kèm.

Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở chế biến cát, sỏi nhân tạo, địa điểm thực hiện dự án tại xã An Thắng. Công suất thiết kế 80.000m3 cát sỏi nhân tạo/năm. Diện tích đất dự kiến sử dụng 40.400m2 bao gồm các hạng mục đi kèm.

UBND tỉnh giao UBND huyện Pác Nặm thông tin về các dự án đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2022 đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện; chủ động tham mưu hướng dẫn nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc tuân thủ quy hoạch, quy định, các tiêu chí, chất lượng trong quá trình thực hiện dự án của nhà đầu tư; phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện các chủ trương trên./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm