“Chắp cánh” cho sản phẩm OCOP

“Chắp cánh” cho sản phẩm OCOP

“Chắp cánh” cho sản phẩm OCOP ảnh 1
 
“Chắp cánh” cho sản phẩm OCOP ảnh 2
 
“Chắp cánh” cho sản phẩm OCOP ảnh 3
 
“Chắp cánh” cho sản phẩm OCOP ảnh 4
 

Nội dung và ảnh: Hà Thanh

Đồ họa: Đăng Bách

Xem thêm