Cấp phát hơn 572 tấn gạo hỗ trợ công tác bảo vệ, phát triển rừng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện Quyết định 1916/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng, tỉnh Bắc Kạn vừa tiếp nhận và phân bổ hơn 572 tấn gạo đợt 02 trong năm cho các hộ dân của 07 huyện.
Số gạo cấp tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

Số gạo cấp tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

Trên cơ sở rà soát danh sách từ các huyện, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái đã phân bổ, cấp đủ số gạo theo quy định. Theo đó, số lượng gạo hỗ trợ chăm sóc trồng rừng năm thứ 3 (năm 2021) trên 60 tấn; năm thứ 4 (năm 2020) là gần 19 tấn; hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên năm 2023 là hơn 493 tấn. Do chủ động trong việc rà soát, lập danh sách, phân công tổ chức, đến nay toàn bộ số gạo đã được các huyện cấp phát đến tay người dân, sớm hơn so với kế hoạch. Đây là lần cấp gạo lần thứ 2 trong năm theo quyết định 1916/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc hỗ trợ gạo thể hiện chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, kịp thời giúp người dân có rừng nâng cao đời sống, từ đó gắn vai trò, trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc rừng trồng, giữ rừng bền vững./.

Xem thêm