Cập nhật danh sách ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Kạn 2022

Sáng 17/10, tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để xây dựng nhà Đại đoàn kết giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tính đến 8h45', đông đảo cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ hơn 1,5 tỷ đồng.

Tin liên quan: >>Lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Xem thêm