Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực huyện Pác Nặm, Ba Bể

Trong 3h qua (ngày 18/11), nhiều nơi trong tỉnh có mưa. Dự báo: Trong 6h tới, các khu vực trong tỉnh có mưa với lượng phổ biến từ 10-30mm, cục bộ trên 50mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất mức cao ở huyện Pác Nặm; mức trung bình tại huyện Ba Bể.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH BẮC KẠN

Xem thêm