Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất kiểm tra tình hình phát triển KT-XH :

Cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào huyện Ba Bể

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 28/11, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đến kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Ba Bể.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Ba Bể.

Năm 2023 sản xuất nông, lâm nghiệp, diện tích cây lương thực toàn huyện trồng được gần 6.300ha, đạt 102% kế hoạch, sản lượng ước đạt 27.866 tấn, đạt 92% kế hoạch. Cây công nghiệp 822ha, đạt 101% kế hoạch. Diện tích đất ruộng, đất soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha duy trì 353ha, bằng 102% kế hoạch so với cùng kỳ. Toàn huyện thực hiện trồng rừng được 640ha, đạt gần 149% kế hoạch giao...

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với lãnh đạo xã Yến Dương.

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với lãnh đạo xã Yến Dương.

Đối với nguồn vốn các chương trình MTQG, huyện giải ngân được hơn 47 tỷ đồng, đạt hơn 32% kế hoạch. Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công được gần 36 tỷ đồng, đạt gần 55% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương đến thời điểm này đạt gần 29,5 tỷ đồng, đạt trên 52% kế hoạch… Các lĩnh vực khác nhìn chung phát triển ổn định, thực hiện cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra.

Đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình liên kết sản xuất tại Hợp tác xã Nhung Lũy.

Đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình liên kết sản xuất tại Hợp tác xã Nhung Lũy.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn và phòng, ban chuyên môn của huyện nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương như: Một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước; đời sống tinh thần vật chất của một bộ phận người dân ở nông thôn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao...

Các ý kiến, kiến nghị, khó khăn vướng mắc của huyện Ba Bể đã được đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trả lời, làm rõ tại buổi làm việc.

Đoàn đến kiểm tra vườn ươm cây giống bí xanh thơm phục tráng chuẩn bị cho niên vụ 2024 của Hợp tác xã Nhung Lũy.

Đoàn đến kiểm tra vườn ươm cây giống bí xanh thơm phục tráng chuẩn bị cho niên vụ 2024 của Hợp tác xã Nhung Lũy.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Ba Bể đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực hơn nữa, chủ động rà soát các chỉ tiêu còn đạt thấp hoặc chưa đạt kế hoạch để có biện pháp tháo gỡ. Quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, công ty đến đầu tư trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để giải quyết theo thẩm quyền…

Trước đó, Đoàn công tác của tỉnh đến nắm thực tế hoạt động của Hợp tác xã Nhung Lũy về thực hiện các mô hình liên kết sản xuất. Làm việc với UBND xã Yến Dương về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn xã./.

Xem thêm