Cần quản lý, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi sau đầu tư

BBK -Ngày 02/10, Tổ giám sát số 1 HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thu Trang, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tại huyện Chợ Mới.
Đồng chí Hoàng Thu Trang, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tại buổi giám sát.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tại buổi giám sát.

Tham gia cùng Tổ giám sát có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Huyện Chợ Mới có 152 công trình thủy lợi đã được phân cấp cho huyện và trạm thủy nông quản lý, phục vụ tưới tiêu cho hơn 1.700ha, hiện có 04 công trình không hoạt động. Toàn huyện có 72 công trình nước sinh hoạt nông thôn, trong đó không hoạt động 06 công trình, 50 công trình không có hồ sơ. Hầu hết các công trình hoàn thành đều bàn giao cho các xã quản lý, UBND các xã thành lập các tổ tự quản của nhóm hưởng lợi chủ động vận hành, khai thác.

Tại buổi giám sát, một số vấn đề được chỉ ra như: Việc thu tiền nước theo quy định chưa thực hiện được, các tổ tự quản thu chỉ mang tính chất đóng góp, hỗ trợ cho các thành viên và mua sắm vật tư sửa chữa nhỏ. Nhiều công trình nước sinh hoạt ý thức gìn giữ tài sản công của người dân còn hạn chế dẫn đến nhanh xuống cấp.

Nhiều công trình hỏng, kinh phí của huyện không đủ đáp ứng, sửa chữa. Việc thực hiện theo phương thức đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi với các tổ chức thủy lợi cơ sở (HTX) không thực hiện được do các tổ chức thủy lợi cơ sở không quản lý phần tài chính đảm bảo theo quy định...

Huyện Chợ Mới kiến nghị với Tổ giám sát những vấn đề sau: Tăng cường phổ biến giáo dục nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ tài sản chung; vận động Nhân dân tham gia thành lập, nâng cao năng lực tổ chức thủy lợi cơ sở; xây dựng định mức giao khoán cụ thể việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt có kỹ thuật không phức tạp giao khoán trực tiếp cho người dân; khi quyết toán cần nêu rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan tiếp nhận quản lý, khai thác tài sản.

Kiểm tra thực tế công trình nước sinh hoạt tại xã Nông Hạ.

Kiểm tra thực tế công trình nước sinh hoạt tại xã Nông Hạ.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp thu mọi ý kiến từ cơ sở trong hoạt động quản lý, vận hành, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn. Qua đây đồng chí đề nghị địa phương cần chú trọng tuyên truyền, vận động người dân có trách nhiệm, ý thức quản lý, bảo vệ các công trình sau đầu tư, nhất là những công trình đã bàn giao cho xã quản lý, cần có hình thức khai thác hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát của HĐND, UBND để phát hiện những bất cập, khó khăn, từ đó chủ động giải quyết sớm. Đề nghị các phòng, ban chuyên môn huyện phối hợp các xã tham gia ngay từ việc khảo sát đến nghiệm thu công trình để quá trình đầu tư đi vào thực chất, lâu dài./.

Xem thêm