Huyện ủy Ngân Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2024

Cần gắn chỉ tiêu, nhiệm vụ với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 10/01, Huyện ủy Ngân Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023 huyện Ngân Sơn có 26/34 chỉ tiêu Nghị quyết đạt và vượt như: Thu ngân sách đạt trên 100%; trồng rừng đạt 120%; thành lập mới hợp tác xã đạt 300%; xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt 3/3 trường; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 100%; số lao động được giải quyết việc làm mới, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Thường trực Huyện ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.
Thường trực Huyện ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Các lĩnh vực văn hoá, thông tin, y tế tiếp tục được quan tâm chỉ đạo hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2023 huyện Ngân Sơn vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án còn chậm; vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, khai thác khoáng sản còn xảy ra; tỷ lệ hộ nghèo cao, chất lượng giảm nghèo chưa bền vững; tình hình an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp; công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có mặt còn hạn chế.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả mà huyện Ngân Sơn đã đạt được trong năm 2023. Trong năm 2024, đồng chí đề nghị huyện rà soát lại các nghị quyết chuyên đề của tỉnh gắn với kế hoạch thực hiện của huyện; gắn chỉ tiêu với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tập trung triển khai giải pháp phát huy các cây trồng thế mạnh của địa phương, gắn với việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về hỗ trợ phát triển sản xuất; huyện cần tập trung cho giải ngân các nguồn vốn đầu tư công ngay từ đầu năm.../.

Xem thêm