Chợ Mới tổ chức Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 14:

Cần đưa ra các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2024 đảm bảo thống nhất, có giải pháp triển khai hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 18/12, HĐND huyện Chợ Mới khai mạc Kỳ họp lần thứ 14 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024. Đến dự có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Quang cảnh kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt của UBND huyện về những nội dung như: Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 và nhiệm vụ, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện năm 2024. Tại Kỳ họp, các Ban HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết, các đại biểu chia tổ thảo luận thông qua tờ trình lấy phiếu tín nhiệm...

Theo chương trình, Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Chợ Mới khóa V nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong hai ngày (18 - 19/12), thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024; phương án phân bổ dự toán ngân sách; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành; các chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2024...

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực của huyện Chợ Mới trong việc hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Kỳ họp cần xem xét, biểu quyết đưa ra các chỉ tiêu năm 2024 đảm bảo thống nhất, có giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 03 chương trình MTQG; đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư công. Đồng thời, tích cực cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tại các cơ quan, đơn vị./.

Xem thêm