Cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu thời gian tới

0:00 / 0:00
0:00

BBK- Đó là chỉ đạo của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị kiểm điểm tập thể, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai, đô thị, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn tổ chức ngày 17/12.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy cho thấy: Năm 2022, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu, Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt so với nghị quyết năm đề ra, có 42/45 chỉ tiêu đạt và vượt.

Công tác văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nông Thượng và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng phường Sông Cầu.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy chế làm việc được thực hiện đúng quy định. Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nghiêm việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai, đô thị. Ban Thường vụ Thành ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai, môi trường; chú trọng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý nghiêm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai; nỗ lực giải quyết những vụ việc tồn tại, vướng mắc kéo dài trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng.

Đối với công tác quản lý đô thị, thành phố chú trọng xây dựng các tiêu chí đô thị loại II. Năm 2022 thành phố đã báo cáo đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn và vùng phụ cận đến năm 2045.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được giải quyết đúng theo các quy định, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả mà tập thể lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn đã đạt được. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Đối với lĩnh vực kinh tế cần đề cập rõ hơn định hướng sản xuất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu thị trường trên địa bàn. Cần chỉ đạo thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đúng tiến độ. Đối với công tác quản lý đất đai, đô thị, đồng chí đề nghị thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp với Nhân dân để không xảy ra tranh chấp, những vụ việc phát sinh kéo dài liên quan đến đất đai; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai để không xảy ra tình trạng “sốt đất” như những tháng đầu năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, đưa thành phố Bắc Kạn trở thành đô thị loại II vào năm 2030 là kỳ vọng lớn của tỉnh. Do vậy, thành phố cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới./.

Đồng Lai

Xem thêm