Các vụ bạo lực học đường ở Chợ Đồn đã được xử lý nghiêm theo quy định

Trong tháng 5 vừa qua, huyện Chợ Đồn đã xảy ra 02 vụ bạo lực học đường khiến học sinh bị đánh phải nhập viện theo dõi, điều trị. Các vụ việc đã được các nhà trường xử lý nghiêm, đúng quy định.

Ngay sau khi các vụ việc xảy ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn đã yêu cầu các nhà trường thực hiện kiểm điểm học sinh vi phạm theo đúng quy định và làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan.Theo đó Hội đồng kỷ luật các nhà trường đã tiến hành xem xét, phân tích các hành động, hành vi vi phạm của từng em học sinh trên tinh thần giáo dục tích cực. Căn cứ vào mức độ vi phạm để có những hình thức kỷ luật mang tính răn đe giáo dục học sinh, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nhà trường nhưng đồng thời tạo điều kiện cho các em sửa chữa những khuyết điểm và có cơ hội học tập.

Kết quả xử lý đối với các học sinh liên quan đến vụ việc nêu trên như sau:  04 học sinh, trong đó có 03 học sinh của Trường THCS thị trấn Bằng Lũng và 01 học sinh của Trường THCS Đồng Lạc bị tạm dừng học ở trường có thời hạn 01 năm; 07 em học sinh của các Trường THCS Bằng Lũng, THCS Phương Viên; TH &THCS Yên Thịnh bị khiển trách và hạ hạnh kiểm xuống trung bình.

Hội đồng Thi đua, khen thưởng các nhà trường có học sinh tham gia đánh nhau ở 2 vụ việc trên đã xem xét, đánh giá các cá nhân, tập thể liên quan công tác quản lý học sinh ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với  giáo viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất trường THCS thị trấn Bằng Lũng (người trực tiếp quản lý học sinh trong giờ dạy) đã tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc trước Hội đồng nhà trường về việc quản lý lớp học chưa chặt chẽ nên để sự việc đáng tiếc trên xảy ra đồng thời chịu trách nhiệm về những khuyết điểm của mình. Hội đồng thi đua nhà trường đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Hứa Hoàng Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn cho biết: “ Các hình thức xử lý kỷ luật này đối với các học sinh vi phạm được áp dụng theo Thông tư số 08/TT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh trong các trường phổ thông và Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học. Những học sinh phải tạm dừng học tập trên lớp, nhà trường đã bàn giao về gia đình, địa phương. Phòng chỉ đạo nhà trường lập kế hoạch giáo dục để các em tiếp tục thực hiện ôn tập kiến thức và rèn luyện đạo đức hoàn thành các nội dung giáo dục nhà trường giao, đồng thời tiếp tục theo dõi sát sao quá trình rèn luyện của các em để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện để các em có cơ hội để sửa chữa, kết nối lại quá trình học tập.

Trước đó ngày 16/5/2022, em Q.T.H, học sinh lớp 8 Trường THCS thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn bị một nhóm 08 học sinh đánh hội đồng. Chiều ngày 20/5/2022 cũng tại Chợ Đồn, em G.T.T.D, học sinh lớp 9, Trường THCS Đồng Lạc bị một nhóm 03 học sinh cùng ôn thi vào lớp 10 đánh liên tiếp. Hai học sinh bị đánh đều phải nhập viện theo dõi, điều trị.

P.T

Xem thêm