Các tổ chức hội cấp tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

BBK -Chiều 04/7, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của các tổ chức hội cấp tỉnh được giao biên chế. 

Quang cảnh Hội nghị ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh hoạt động theo quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Hoạt động của các tổ chức hội ngày càng thể hiện rõ vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của hội viên và bảo đảm tính dân chủ, tạo điều kiện cho hội viên phát huy tính sáng tạo, đóng góp tích cực trong các lĩnh vực công tác xã hội, từ thiện, giúp nhau trong đời sống, sản xuất, phát triển ngành nghề, giáo dục truyền thống, khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở.

Hoạt động của các hội góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ nhân đạo, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị ảnh 2

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị thảo luận, nhất trí đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 102-KH/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng. Rà soát các hội đã thành lập, đối với các hội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng đề xuất thực hiện hợp nhất sáp nhập để tinh gọn bộ máy theo quy định…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị ảnh 3

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị các tổ chức hội tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Tiếp tục quan tâm chăm lo tinh thần, vật chất cho hội viên. Vận động hội viên tham gia mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Vận động hội viên tham gia, tuyên truyền các nội dung chuyển đổi số của tỉnh; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Giao Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh quy định độ tuổi tham gia các tổ chức hội sát thực tế. Tăng cường công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý tổ chức hội; tham mưu cử cán bộ, viên chức tham gia đào tạo, tập huấn theo quy định. Đề xuất luân chuyển, điều động viên chức tại một số tổ chức hội. Tiếp thu ý kiến, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện báo cáo…/.

Xem thêm