Các lễ hội Xuân đặc sắc chuẩn bị diễn ra tại Bắc Kạn

BBK - Theo Kế hoạch số 234/TB-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, trong quý I/2024 tại các địa phương trong tỉnh sẽ diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện tiêu biểu, trong đó có các lễ hội Xuân truyền thống.

Xem thêm