Các khu vực cấm hoạt động khoáng sản tại Bắc Kạn

BBK - Ngày 08/02/2023, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ban hành Quyết định số 66/QĐ-TTg phê duyệt các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 
Các khu vực cấm hoạt động khoáng sản tại Bắc Kạn ảnh 1

Xem thêm