Các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ cho Kỳ họp

Sáng 18/7, HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ chín để xem xét và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Báo Bắc Kạn gửi đến quý độc giả toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủ y, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Kính thưa đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn!

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa X tổ chức Kỳ họp thứ chín - Kỳ họp thường lệ giữa năm. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và các vị khách quý đã đến dự Kỳ họp. Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu sự tác động lớn của đại dịch Covid-19, từ những tháng cuối năm 2021, quý I năm 2022 các đợt thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống, sản xuất của người dân và doanh nghiệp, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và hệ thống chính trị, sự đồng hành của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn đạt được những kết quả đáng kể. Tình hình cơ cấu lại ngành nông nghiệp bước đầu mang lại hiệu quả; khu vực nông, lâm nghiệp tăng trưởng 3,69%; diện tích gieo trồng một số cây đạt và vượt so kế hoạch.

Các địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tổ chức thành công Ngày hội nông sản OCOP gắn với tuần lễ du lịch - di sản văn hóa Ba Bể. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo thực hiện, đến nay toàn tỉnh đã có 21 xã và thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn đã phục hồi trở lại. Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng so với năm 2020. Toàn tỉnh đã đón trên 230.000 lượt khách du lịch với doanh thu trên 160 tỷ đồng.

Ngành giáo dục và đào tạo chủ động điều chỉnh phương thức dạy học phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19; hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022 đảm bảo theo kế hoạch và tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch Covid-19 được tiếp tục chú trọng và đạt kết quả. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao các cấp và cấp tỉnh lần thứ VI.

Mạng lưới thông tin và truyền thông kịp thời tuyên truyền, phản ánh các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các vấn đề thời sự trong tỉnh.

Đến nay, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã kết nối thống suốt từ Trung ương đến tỉnh, huyện và 100% xã, phường, thị trấn. Công tác chăm sóc người có công; chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định. Các chương trình, đề án, chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc được triển khai kịp thời; tình hình an ninh chính trị trật an toàn xã hội ổn định, không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn.

Kính thưa các vị đại biểu! Thưa toàn thể kỳ họp!

Quá trình chuẩn bị kỳ họp, Thường trực, các Ban HĐND đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan, bám sát định hướng của Tỉnh ủy và các quy định của pháp luật và thực tiễn của tỉnh để chuẩn bị tốt các nội dung trình tại Kỳ họp.

Theo chương trình kỳ họp đã được HĐND thông qua, tại kỳ họp này HĐND sẽ thực hiện những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; nghe Uỷ ban MTTQVN tỉnh báo cáo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, các kiến nghị của Mặt trận với HĐND, UBND.

So với các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết của HĐND tỉnh về hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 thì một số chỉ tiêu có khả năng khó đạt nếu không có các giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể. Do vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh trên cơ sở giám sát và tình hình thực tiễn của địa phương, tập trung thảo luận, phân tích thấu đáo, chỉ ra nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022.

Thứ hai, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và xem xét thông qua các nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định, chính sách mới do Trung ương ban hành và chủ trương của tỉnh. Trong đó, quy định về cơ chế lồng ghép, huy động vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia làm cơ sở quan trọng để HĐND thảo luận, xem xét quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phân bổ và giao dự toán kế hoạch và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2021-2025; quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí; quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ; quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh và một số nghị quyết khác thuộc thẩm quyền.

Các nghị quyết chuyên đề được HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Mặc dù đã được các Ban HĐND tỉnh tiến hành khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng nhưng do mức độ ảnh hưởng của các chính sách tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng. Chủ toạ Kỳ họp đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích, đánh giá thấu đáo các nội dung cụ thể trong từng nghị quyết, tạo sự đồng thuận khi quyết nghị, thuận lợi trong tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết trong Nhân dân.

Thứ ba, kỳ họp tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn trực tiếp đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh. HĐND tỉnh bố trí số điện thoại trực để cử tri trong tỉnh có điều kiện trực tiếp gửi ý kiến, kiến nghị của mình đến kỳ họp.

Kỳ họp sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa X; trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa X trở về trước. HĐND tỉnh sẽ quyết định chương trình giám sát năm 2023 theo luật định.

Thưa toàn thể kỳ họp! Thưa cử tri và Nhân dân!

Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; trước trách nhiệm với cử tri và Nhân dân trong tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ tài liệu, đối chiếu với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, xem xét tính khả thi, tính hiệu quả của từng nội dung cụ thể, tích cực trao đổi, thảo luận phát biểu ý kiến, chú trọng những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, những vấn đề khó để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND năm 2022 đã đề ra.

Với tinh thần đó, thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa X.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Xem thêm