Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tạm giữ, tạm giam

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 22/11, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn công tác quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam, công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hoà nhập cộng đồng. Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 cán bộ lãnh đạo và Công an xã, phường, thị trấn.
Cán bộ tham gia lớp tập huấn.

Cán bộ tham gia lớp tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày (từ 21 - 23/11), các học viên được phổ biến quán triệt những nội dung mới về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Thi hành án hình sự; các nghị định của Chính phủ, các thông tư liên tịch, thông tư của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Luật tại chuyên đề công tác tạm giam, tạm giữ; chuyên đề công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; chuyên đề công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Điểm mới trong công tác tập huấn năm nay là có nội dung triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Theo đó, người có nhu cầu vay vốn, là người chấp hành xong án phạt tù có tên trong danh sách và phải cư trú ở địa phương. Chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội được Cơ quan công an và Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Thời gian chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm, mức cho vay tối đa 4 triệu đồng/người/tháng đối với người vay vốn để tạo nghề, 100 triệu đồng/người để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, để được vay vốn là phải sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù và đáp ứng được các điều kiện theo quy định. Mức vay vốn tối đa 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở.

Người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh phải thuộc trường hợp không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội./.

Xem thêm