Bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 12/10, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông (Bộ TT&TT) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Tham dự lớp bồi dưỡng có khoảng 30 học viên là cán bộ, công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh, trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông các huyện, thành phố.

Học viên được giảng viên truyền đạt các nội dung, gồm: Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về tầm quan trọng trong nhận thức đúng đắn về dân tộc, tôn giáo; các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và đời sống Nhân dân; chủ động đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc về tình hình tôn giáo, dân tộc ở Việt Nam.

Đồng thời, được bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền về phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Kỹ năng chủ động đấu tranh bác bỏ quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình tôn giáo, dân tộc ở Việt Nam trên không gian mạng. Kỹ năng tuyên truyền trên báo chí và dư luận về tình hình tôn giáo, dân tộc tại Việt Nam.

Lớp tập huấn nhằm góp phần trang bị kiến thức và kỹ năng định hướng tiếp cận thông tin, thu thập xử lý thông tin trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho công tác tuyên truyền tại địa phương./.

Xem thêm