Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho lãnh đạo các cơ quan báo chí

Sáng nay (22/11), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được các giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I truyền đạt các chuyên đề về nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện nay; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân và vấn đề Nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Hội nghị đã bổ sung kiến thức, cập nhật những quan điểm mới, vấn đề cần quan tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đối với lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí ở Bắc Kạn. Trên cơ sở đó làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh trong thời gian tới./.

Phương Thảo

Xem thêm