Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí

Ngày 14/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho 1.500 học viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên các cơ báo chí của tỉnh; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh.

Đại biểu, học viên tham dự tại điểm cầu tỉnh
Đại biểu, học viên tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết: Công tác xây dựng Đảng và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có những điểm mới, nội dung mới và quy tắc mới. Do đó, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền những chủ trương mới, vấn đề mới, quan điểm mới về công tác xây dựng Đảng; phê phán hành vi sai trái, tiêu cực, góp phần cổ vũ, tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng chí Trương Thị Mai cung cấp một số kết quả, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, giúp các nhà báo có thêm thông tin để tham gia sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng.

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Trương Thị Mai, học viên được báo cáo viên trao đổi, chia sẻ những nội dung mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; một số vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Chia sẻ những kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; nội dung thông tin, tuyên truyền năm 2022 và một số mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020 - 2024”, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ VII - năm 2022.

Đây là năm thứ hai Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí./.

Việt Bắc

Xem thêm