Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 và ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng

Sáng nay (02/11), Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 và ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Quang cảnh
Quang cảnh Lễ khai giảng tại Hội trường tỉnh.

Đến dự có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự Lễ khai giảng tại Hội trường tỉnh.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong hai ngày 02-03/11 nhằm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021-2025 đề ra; cung cấp những kiến thức mới về các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực tiễn tại địa phương cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu Khai mạc lớp bồi dưỡng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh phát biểu Khai mạc lớp bồi dưỡng.

Học viên được truyền đạt nội dung các chuyên đề:

(1) Củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

(2) Nâng cao văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay.

(3) Đổi mới và phát triển kinh tế trên cơ sở quan điểm, định hướng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(4) Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2030.

(5) Một số vấn đề về chuyển đổi số.

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 500 học viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng; Ủy viên ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. 

Chuyên đề 2, tổ chức chiều 02/11 sẽ được triển khai trực tuyến đến gần 150 điểm cầu toàn tỉnh, để toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến xã tham dự.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh nhấn mạnh mục đích tổ chức lớp học. Nội dung các chuyên đề là những vấn đề quan trọng cung cấp cho học viên kiến thức, thông tin mới về các lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cập nhật các vấn đề về lý luận và thực tiễn của đất nước, tình hình thế giới; những vấn đề thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc học tập làm theo Bác của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, có giải pháp thiết thực, đột phá giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng quê hương Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, sắp xếp, bố trí công việc để tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc chấp hành nội quy lớp bồi dưỡng; tích cực vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy nắm tình hình lớp học đảm bảo lớp bồi dưỡng đạt được kết quả cao nhất. Giao bí thư các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp quản lý lớp học tại các điểm cầu, kịp thời thông tin với Ban Tổ chức Tỉnh ủy khi có khó khăn, vướng mắc./.

Việt Bắc

Xem thêm