Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 ảnh 1
 
Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 ảnh 2
 
Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 ảnh 3
 
Nguồn Sở Y tế cung cấp
Nguồn Sở Y tế Bắc Kạn cung cấp

Xem thêm