Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà Tết và làm việc với tỉnh Bắc Kạn