Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Sáng 14/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Đồng chí Đào Ngọc Dung- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm ảnh 1
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần hạn chế những tác động tiêu cực của đại dịch.

Đối với lĩnh vực lao động - việc làm, nhìn chung, đến hết quý II, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng cách ứng phó của người lao động và người sử dụng lao động trước đại dịch có nhiều thay đổi so với năm 2020, đã góp phần làm gia tăng đáng kể số người tham gia lực lượng lao động so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị là 3,7%; tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng trên 65%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ khoảng 26%.

Đối với thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang khẩn trương hoàn thiện văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, triển khai lập quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đầy đủ, kịp thời, đến đúng đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 369 liệt sĩ, cấp đổi lại 4.039 bằng Tổ quốc ghi công; tiếp nhận 1.544 mẫu để giám định ADN gồm 928 mẫu lưu, 399 mẫu hài cốt liệt sĩ và 217 mẫu thân nhân liệt sĩ để bàn giao cho các đơn vị giám định thực hiện...

Các lĩnh vực xã hội khác và cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hội nghị đã thống nhất đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, gồm: Chủ động, tích cực triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Có giải pháp để duy trì lực lượng lao động, bảo đảm sức khỏe cho người lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tập trung hoàn thành chương trình công tác năm 2021; bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về lao động, người có công và xã hội. Tổ chức thực hiện đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội ban hành, đặc biệt là chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, giảm nghèo, chăm sóc và trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cứu trợ đột xuất... 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kiên định thực hiện mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm; tổ chức thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; chú trọng triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tổ chức thực hiện ngay Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ kịp thời người lao động, người sử dụng lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính ở tất cả các khâu, trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện rà soát, kiểm tra, quản lý lao động là người nước ngoài đang hoạt động tại các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.../.

Hoàng Vũ

Xem thêm