Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn: Tập huấn cấp ủy viên và cán bộ chính trị năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 12/01, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn cấp ủy viên và cán bộ chính trị năm 2024.
Quang cảnh lớp tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Dự tập huấn có 131 đồng chí là cán bộ chính trị, cấp ủy viên các chi bộ thuộc đảng bộ các Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố, Trung đoàn 750 thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Trong thời gian 01 ngày, các học viên được học tập 4 chuyên đề, gồm: “Xây dựng và triển khai nghị quyết, quy chế lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ”; “Một số biện pháp quản lý quân nhân khi tham gia mạng xã hội”; “Dấu hiệu nhận biết, tác hại của một số hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật; trách nhiệm của mỗi quân nhân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa ở đơn vị cơ sở”; “Một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng”; “Một số nội dung mới về công tác cán bộ”.

Thông qua lớp tập huấn giúp trang bị kiến thức, nâng cao hiệu quả, kỹ năng, biện pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị; làm rõ nội dung, nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tiến hành nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị tại các cơ quan, đơn vị. Từ đó giúp trang bị thêm kiến thức, kịp thời cập nhật nội dung mới trong các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng đảng cho cấp ủy cơ sở, kịp thời rút ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nội dung tập huấn còn giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần vào quá trình sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.

Xem thêm