Biểu giá điện sinh hoạt mới

BBK - Ngày 04/5/2023, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện.
Biểu giá điện sinh hoạt mới ảnh 1

Xem thêm