Biểu dương điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 10/7, huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.
Lãnh đạo UBND huyện Ba Bể trao Giấy khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu. ảnh 1

Lãnh đạo UBND huyện Ba Bể trao Giấy khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Trên địa bàn huyện Ba Bể hiện có 179 người có uy tín tại 179 thôn. Trong thời gian qua, đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã tích cực phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.

Nhiều người uy tín trên địa bàn huyện đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; tích cực vận động Nhân dân, người thân tham gia lao động sản xuất; gương mẫu áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế cao cho cộng đồng và làm giàu cho gia đình. Vai trò người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến đã tác động tích cực và hiệu quả trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nông thôn mới”… góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. ảnh 2

Quang cảnh hội nghị.

Dịp này có 26 người có uy tín, điển hình tiên tiến tiêu biểu trên địa bàn huyện được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen về thành tích “Người uy tín tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Bể năm 2023”./.

Xem thêm