Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh làm việc với các doanh nghiệp khoáng sản tại huyện Chợ Đồn