Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII

Chiều 15-12, Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII. Anh Triệu Tiến Trình, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn tham dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đầu phiên làm việc chiều, Bí thư thứ nhất Trung Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy tuyên bố Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022) kết thúc nhiệm kỳ.

Cùng với đó, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo Đề án, số lượng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 145 thành viên. Tại đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua Đề án.

Tuy nhiên, căn cứ vào các cơ cấu của Đề án và thực tiễn công tác cán bộ ở các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, được sự thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đại hội lần này bầu khuyết một nhân sự tại cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành là bí thư các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc do chưa có nhân sự (Tỉnh đoàn Đắk Nông chưa có bí thư).

Tại đại hội, 144 nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII. Đại hội cũng biểu quyết thông qua kết quả bầu cử.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.
Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Anh Triệu Tiến Trình, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với 964/981 phiếu (đạt 98,27%)./.

Huyền Thương

Xem thêm