BHXH tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 26/01, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Ông Ngô Chí Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Ông Ngô Chí Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn và tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tính đến hết ngày 31/12/2023, số người tham gia BHXH bắt buộc là 23.750, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 666 người so với năm 2022; số người tham gia BHXH tự nguyện được 13.347, đạt 106,6% kế hoạch, tăng 3.762 người so với năm 2022; số người tham gia BHTN được 17.956, đạt 101,2% kế hoạch, tăng 806 người so với năm 2022; số người tham gia BHYT được 316.513, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 5.025 người so với năm 2022. Tỷ lệ bao phủ dân số chiếm 97,3%, đạt chỉ tiêu Chính phủ (Quyết định 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022) và chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Công tác đôn đốc thu, giảm nợ đọng được triển khai thực hiện quyết liệt với nhiều giải pháp, tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT năm 2023 là 810 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch, tăng 70,1 tỷ đồng so với năm 2022.

Trong năm, toàn tỉnh có 601.597 lượt người khám chữa bệnh BHYT với tổng số tiền chi là 265 tỷ đồng, bằng 94,2% dự toán Chính phủ giao, tăng 28,7 tỷ đồng so với năm 2022. Công tác cấp sổ thẻ kịp thời, đúng quy định. Các hình thức truyền thông được tổ chức đa dạng bằng nhiều hình thức như tổ chức tư vấn nhóm, truyền thông qua mạng xã hội… để nâng cao nhận thức, niềm tin của Nhân dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Ngô Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị: Trong năm 2024, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Đẩy mạnh các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu, phối hợp tuyên truyền, tư vấn trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Thực hiện tốt công tác cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT. Giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN cho người tham gia kịp thời, chính xác, đúng quy định. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả và đảm bảo trong dự toán được giao nguồn quỹ khám chữa bệnh BHYT. Tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ, nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng.../.

Xem thêm