BHXH tỉnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp tốt của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương, BHXH tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân thành phố Bắc Kạn.Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân thành phố Bắc Kạn.

Với trọng tâm là thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; mở rộng đối tượng tham gia, chú trọng khai thác đối tượng tham gia BHXH bắt buộc… năm 2023, BHXH tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao. Cụ thể, đến cuối tháng 12/2023, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc ước thực hiện được là 23.220 người, tăng 136 người so với năm 2022; số người tham gia BHXH tự nguyện ước thực hiện được là 9.350 người; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ước thực hiện là 17.440 người, tăng 290 người so với năm 2022. Số người tham gia BHYT, ước thực hiện là 312.500 người, tăng 1.021 người so với năm 2022. Tỷ lệ bao phủ BHYT ước đến 31/12/2023 đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT do Chính phủ Quyết định tại số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 và chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 97%.

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng VssiD cho học sinh Trường THPT Bắc Kạn.

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng VssiD cho học sinh Trường THPT Bắc Kạn.

Về số thu năm 2023, đến hết ngày 31/12/2023, ước thu được hơn 700 tỷ đồng, tăng 35.132 triệu đồng so với năm 2022. Cùng với việc tập trung thực hiện nhiệm vụ trên, BHXH tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Năm 2023, BHXH tỉnh đã chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT ước thực hiện là 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 117 tỷ đồng so với năm 2022. Giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT ước đến tháng 12/2023 có 11.045 người hưởng chế độ BHXH, BHTN hằng tháng, tăng 67 người so với năm 2022; thực hiện xét duyệt 13.600 hồ sơ hưởng chế độ BHXH.

Về chi trả chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT năm 2023, ước số lượt người khám chữa bệnh BHYT là 606.751 lượt, tăng 69.457 lượt (12,9%) so với năm 2022, với số tiền chi phí ước thực hiện cả năm 2023 là hơn 270 tỷ đồng, tăng hơn 34 tỷ đồng so với năm 2022.

Về công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được BHXH tỉnh thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT. Ước tính đến hết ngày 31/12/2023, BHXH tỉnh thực hiện cấp 5.165 sổ BHXH (cấp mới 1.843 sổ, cấp lại 3.322 sổ); phát hành 132.300 thẻ BHYT (cấp mới, gia hạn 103.744 thẻ, cấp lại 28.556 thẻ)...

Khám chữa bệnh cho người dân tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn.

Khám chữa bệnh cho người dân tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện đúng quy trình, quy định, minh bạch việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Duy trì hiệu quả các hình thức tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua giao dịch điện tử, Bưu chính công ích, tại bộ phận “Một cửa” cơ quan BHXH và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện.

Tiếp tục thực hiện liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với tổ chức, đơn vị liên quan trong thực hiện TTHC; đôn đốc triển khai thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông theo Đề án 06 (gồm Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú). Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT, BHTN.

Trong năm, BHXH tỉnh cũng thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn gần 98% đơn vị sử dụng lao động trên toàn tỉnh thực hiện giao dịch điện tử khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH. Tích cực hướng dẫn người lao động đăng ký giao dịch điện tử đối với cá nhân và cài đặt ứng dụng VssID. Tính đến hết tháng 11/2023 đã có 65.711 người trên toàn tỉnh đăng ký tài khoản sử dụng ứng dụng VssID (đạt 103% kế hoạch BHXH Việt Nam giao). Tiếp tục thực hiện cập nhật bổ sung thông tin, số định danh cá nhân, căn cước công dân cho người tham gia BHXH, BHYT và xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định với 306.929 người tham gia BHXH, BHYT đồng bộ với dữ liệu Quốc gia về dân cư...

Năm 2024, BHXH tỉnh tập trung bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh các giải pháp khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức dịch vụ thu, phối hợp tổ chức các hình thức tuyên truyền, tư vấn trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình..., góp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Xem thêm