BHXH tỉnh đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Sáng 06/7, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018.

Sáng 06/7, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018.

Giám đốc BHXH tỉnh thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao chứng nhận Tập thể Lao động xuất sắc cho 05 đơn vị
Giám đốc BHXH tỉnh thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao chứng nhận Tập thể Lao động xuất sắc cho 05 đơn vị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã thu phí bảo hiểm được trên 296 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017; giải quyết 266 hồ sơ hưởng chế độ BHXH hàng tháng, 1.462 hồ sơ hưởng chế độ một lần, tiếp nhận 327 quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến để chi trả; chi số tiền 375,6 tỷ đồng cho các đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến các đối tượng tham gia, thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phát động phong trào thi đua năm và thi đua chuyên đề trong đơn vị... Bên cạnh đó, công tác 6 tháng đầu năm của Bảo hiểm Xã hội tỉnh còn gặp một số khó khăn như: Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giảm so với năm 2017, số người tham gia bảo hiểm y tế có tăng nhưng chậm, tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao đạt thấp; số nợ của các đơn vị sử dụng lao động còn cao, chiếm 4,52% trên tổng số tiền phải thu năm 2018.

Với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã đề 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó tiếp tục chú trọng phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khai thác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ thu, đóng tại đơn vị sử dụng lao động; giải quyết tốt các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng sự hài lòng của người dân và đơn vị sử dụng lao động...

Hội nghị đã đánh giá sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm; tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc, gồm: 05 tập thể được BHXH Việt Nam công nhận Tập thể Lao động xuất sắc; 02 tập thể được tặng Cờ thi đua và 02 tập thể, 08 cá nhân được tặng Bằng khen năm 2017; 04 tập thể và 15 cá nhân được biểu dương Điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2018; 07 cá nhân được biểu dương Điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018; 03 tập thể và 12 cá nhân được Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Kạn tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua rà soát, bàn giao sổ BHXH.

Ngọc Minh (BHXH tỉnh)

Xem thêm