BHXH tỉnh Bắc Kạn: Điểm tựa an sinh, đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và bùng phát, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN), chủ sử dụng lao động (SDLĐ) và người lao động (NLĐ) chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19… Qua đó, khẳng định vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời giúp đơn vị SDLĐ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch và duy trì, khôi phục sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm, tạo thu nhập cho NLĐ.

BHXH tỉnh và các ngành liên quan họp triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ, DN. ảnh 1
BHXH tỉnh và các ngành liên quan họp triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ, DN.

Ngay sau khi có hướng dẫn của BHXH Việt Nam về việc triển khai các chính sách hỗ trợ đối với NLĐ, người SDLĐ chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, BHXH tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nỗ lực thông tin, hướng dẫn giúp NLĐ và DN hoàn thiện hồ sơ để hưởng chính sách hỗ trợ một cách nhanh nhất theo quy định. Cụ thể như: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ NLĐ, người SDLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người SDLĐ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ; hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ NLĐ ngừng việc; hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch; hỗ trợ hộ kinh doanh; hỗ trợ người SDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Tiếp nhận, thẩm định và hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ đề nghị giảm mức đóng vào quỹ BH thất nghiệp. Tiếp nhận và kiểm tra, đối chiếu để xác nhận danh sách NLĐ đủ điều kiện xét hưởng chế độ hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp theo quy định. Dừng các hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu DN không có dấu hiệu vi phạm…

Với việc tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ đối với đơn vị SDLĐ và NLĐ, đến nay có 444 đơn vị (doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% và tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên) được giảm mức đóng 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (giảm đóng 12 tháng) với số người được giảm đóng là 6.376 người, số tiền giảm đóng hơn 1.909 triệu đồng; Giải quyết hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 01 đơn vị, 19 lao động với số tiền 141 triệu đồng; xác nhận Danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương cho 11 đơn vị, 84 lao động với số tiền gần 300 triệu đồng; Xác nhận Danh sách người lao động ngừng việc cho 7 đơn vị, 51 lao động với số tiền hơn 320 triệu đồng; Thực hiện giảm mức đóng 1% vào quỹ BHTN đối với 463 đơn vị sử dụng lao động, 8.642 lao động, số tiền được giảm đóng 4.839 triệu đồng; giải quyết hưởng chế độ hỗ trợ từ quỹ BHTN với số người hưởng tính đến hết 31/12/2021 là 11.881 người với số tiền chi trả trên 29,2 tỷ đồng… Đặc biệt, phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo phân quyền, phân cấp, quy trình nghiệp vụ của hệ thống BHXH. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, tinh thần thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ của công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam.

Những kết quả đạt được trong việc triển khai nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp đã khẳng định vai trò, ý nghĩa nhân văn và điểm tựa an sinh của chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và quyền lợi của NLĐ, DN và nhân dân trên địa bàn./.

(Quế Anh - BHXH tỉnh)

Xem thêm